2% Formuláre na stiahnutie

FORMULÁRE PRE ZAMESTNANCOV:

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE

VYHLÁSENIE
o poukázaní podielu zaplatenej dane z prijmov


ÚDAJE PRE PODNIKATEĽOV (FO, PO) - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:

Obchodné meno alebo názov: ATELIÉR FANTÁZIE, občianske združenie
Sídlo: obec, PSČ, ulica, číslo: BRATISLAVA, 81108, Heydukova 16
Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 421756072% termíny 2019

15.2.2019 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.3.2019 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov)

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.3.2019 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane –

POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2019 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

31.04.2019 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% (3%) z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane, alebo aj s Potvrdením o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti)


Chcem poukázať 2% z dane - ako na to

Zamestnanci.

Právnické osoby.

Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie.

Ďakujeme

Aj vďaka 2% Vašich daní sú Vaše deti úspešné.
Viac...

Počasie:

Partneri: