2% (3%) Formuláre na stiahnutie

FORMULÁRE PRE ZAMESTNANCOV:VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2% (3%)
online: (editovateľné, stránka Finančnej správy)

VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2% (3%) zaplatenej dane z prijmov

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE


ÚDAJE PRE PODNIKATEĽOV (FO, PO) - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:

Obchodné meno alebo názov:
ATELIÉR FANTÁZIE, občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO):
42175607


Sídlo: obec, PSČ, ulica, číslo:
BRATISLAVA, 81108, Heydukova 16
Právna forma:
Občianske združenie


Chcem poukázať 2% z dane - ako na to

Zamestnanci.

Právnické osoby.

Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie.


Postup krokov pre fyzické osoby
 1. Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli podporiť ATELIÉR FANTÁZIE, o.z.

 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech ATELIÉR FANTÁZIE, občianske združenie. ÚDAJE, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:

 3. Obchodné meno (Názov): ATELIÉR FANTÁZIE, občianske združenie
 4. Právna forma: Občianske združenie
 5. IČO/SID: 42175607
 6. Sídlo: 81108 Bratislava, Heydukova 16
 7. Informácie a bližšie info na Postup pre FYZICKA OSOBA

 8. Zdroj: www.rozhodni.sk


  Postup krokov pre právnické osoby
  1. Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli podporiť ATELIÉR FANTÁZIE, o.z.

  2. Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby:
  3. 1. V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. ÚDAJE, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:

  4. Obchodné meno (Názov): ATELIÉR FANTÁZIE, občianske združenie
  5. Právna forma: Občianske združenie
  6. IČO/SID: 42175607
  7. Sídlo: 81108 Bratislava, Heydukova 16
  8. Informácie a bližšie info na Postup pre právnické osoby

  Zdroj: www.rozhodni.sk
  Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov
   Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov. Informácie a bližšie info na Postup pre ZAMESTNANCOV

   Zdroj: www.rozhodni.sk

Partneri: