Chcem poukázať 2% z dane - ako na to

Zamestnanci.

Právnické osoby.

Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie.


Postup krokov pre fyzické osoby
 1. Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli podporiť ATELIÉR FANTÁZIE, o.z.

 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech ATELIÉR FANTÁZIE, občianske združenie. ÚDAJE, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:

 3. Obchodné meno (Názov): ATELIÉR FANTÁZIE, občianske združenie
 4. Právna forma: Občianske združenie
 5. IČO/SID: 42175607
 6. Sídlo: 81108 Bratislava, Heydukova 16
 7. 1. Vypočítajte si:

 8. a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

 9. b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.
 10. 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

  Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

  Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

  Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 11. Poznámky:

 12. Fyzické osoby poukazujú v roku 2021 2% z dane, pričom dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!

  Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2020. Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.

 13. Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu


 14. Zdroj: www.rozhodni.sk


  2% termíny 2021

  15.2.2021 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

  31.3.2021 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov)

  Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

  31.3.2021 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane –

  POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2021 môže poukázať iba 1,0% z dane.

  Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

  Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

  31.04.2021 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% (3%) z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane, alebo aj s Potvrdením o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti)


  2% (3%) Formuláre na stiahnutie

  FORMULÁRE PRE ZAMESTNANCOV:


  VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ
  podielu zaplatenej dane z prijmov


  POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE


  ÚDAJE PRE PODNIKATEĽOV (FO, PO) - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:

  Obchodné meno alebo názov: ATELIÉR FANTÁZIE, občianske združenie
  Sídlo: obec, PSČ, ulica, číslo: BRATISLAVA, 81108, Heydukova 16
  Právna forma: Občianske združenie

  Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 42175607  Postup krokov pre právnické osoby
  1. Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli podporiť ATELIÉR FANTÁZIE, o.z.

  2. Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby v roku 2021:
  3. 1. V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. ÚDAJE, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:

  4. Obchodné meno (Názov): ATELIÉR FANTÁZIE, občianske združenie
  5. Právna forma: Občianske združenie
  6. IČO/SID: 42175607
  7. Sídlo: 81108 Bratislava, Heydukova 16
  8. 2. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
  9. 3. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

  10. 4. POZOR:
   a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí to byť iba ATELIÉR FANTÁZIE, o.z.), tak môže poukázať iba 1,0% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

   b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí to byť iba ATELIÉR FANTÁZIE, o.z.), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

  11. 5. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. – NOVINKA od roku 2016!

  12. 6. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

  13. 7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.


  Zdroj: www.rozhodni.sk
  Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov
   ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.
  1. 1. Do 15.02.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

  2. 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

  4. a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech ATELIÉRu FANTÁZIE, o.z., ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

  5. b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.

  6. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.

   Údaje o ATELIÉRi FANTÁZIE, o.z. sú už vpísané vo Vyhlásení, Vy vpíšete iba sumu, ktorú chcete poukázať.

  7. 3. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie na daňový úrad – adresu si nájdete TU:

  8. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

  9. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)

  10. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

   Poznámky:

   • - Fyzické osoby v roku 2020 poukazujú 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!


   Zdroj: www.rozhodni.sk

Ďakujeme

Aj vďaka 2% Vašich daní sú Vaše deti úspešné.
Viac...

Počasie:

Partneri: