2% (3%) Formuláre na stiahnutie

FORMULÁRE PRE ZAMESTNANCOV:


VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ
podielu zaplatenej dane z prijmov


POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE


ÚDAJE PRE PODNIKATEĽOV (FO, PO) - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:

Obchodné meno alebo názov: ATELIÉR FANTÁZIE, občianske združenie
Sídlo: obec, PSČ, ulica, číslo: BRATISLAVA, 81108, Heydukova 16
Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 42175607


Počasie:

2 percenta

Partneri: