2% (3%) Formuláre na stiahnutie

FORMULÁRE PRE ZAMESTNANCOV:VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2% (3%)
online: (editovateľné, stránka Finančnej správy)

VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2% (3%) zaplatenej dane z prijmov

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE


ÚDAJE PRE PODNIKATEĽOV (FO, PO) - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:

Obchodné meno alebo názov:
ATELIÉR FANTÁZIE, občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO):
42175607


Sídlo: obec, PSČ, ulica, číslo:
BRATISLAVA, 81108, Heydukova 16
Právna forma:
Občianske združenie

Partneri: