ZELENÝ OBJEKTÍV 2017
- súťaž mladých fotografov na tému les

UZÁVIERKA 30. 11. 2017

prihlášku si vyžiadajte na stretnutí fotoklubu


RUŽINOVSKÁ EKOLOGICKÁ FOTOGRAFIA 2017
Ružinovská ekologická fotografia 2017

Uzávierka: 20. októbra 2017
Vernisáž: 2. novembra 2017 - OC EUROVEA


foto v záhrade 2017
Link: Viac info TU
AMFO 2017 - krajské kolo
 • Usporiadateľ:
 • Bratislavský samosprávny kraj
  Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

 • Propozície:
 • Krajské kolo súťaže amatérskej fotografie. Skupiny súťažiacich
 • I. skupina - autori do 16 rokov (nar. po 6. 11. 2001)
 • súťažné kategórie: – čiernobiela fotografia – farebná fotografia
 • II. skupina - autori do 21 rokov (nar. po 6. 11. 1996)
 • súťažné kategórie: – čiernobiela fotografia – farebná fotografia
 • III. skupina - autori nad 21 rokov
 • (okrem poslucháčov a absolventov študijného odboru fotografia)
  súťažné kategórie: – čiernobiela fotografia – farebná fotografia
 • Multimediálna prezentácia:
 • Pre túto kategóriu platia všetky technické podmienky ako pre iné kategórie. Zúčastniť sa môžu autori všetkých vekových skupín. Príspevky sa budú hodnotiť bez rozlíšenia veku.

  Súťaž nie je tematicky vymedzená

  Termín súťaže:
  Práce treba zaslať najneskôr do 15.5.2017
  na adresu: Malokarpatské osvetové stredisko, Horná 20, 900 01 Modra
  Kontakt: Roman Zatlukal,mobil:0917 200 075
  e-mail: zatlukal@moska.sk

  Vernisáž krajského kola:
  5.6.2017 DK Pezinok (Pezinské kultúrne centrum)

  Link:
  Prihláška
  VÝSLEDKY
  FOTOGRAF ROKU 2017
  Link:
  FOTOGRAF ROKU 2017
  FOD 2016/17
  FOTOGRAFIA OČAMI DETÍ /ďalej FOD/ je celoslovenský internetový fotoprojekt /fotosúťaž/ pre žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov. Viac info na www.fod.sk.

  Link:
  FOD 2016/17
  FOD Harmonogram a témy
  Súťažné témy 11. ročníka súťaže FOD
  November – December 2016: Príroda okolo nás
  Január 2017: Spomienky na rok 2016
  Február 2017: Priatelia
  Marec 2017: Farby
  Apríl 2017: Zvieratá a rastliny
  Máj 2017: Portrét
  Jún 2017: Moje mesto / Moja obec
  Júl 2017: Vyhodnotenie súťaže FOD
  Ružinovská ekologická fotografia 2016
  Ružinovská ekologická fotografia 2016

  Uzávierka: 15. október 2016


  Fotografia Academica 2016
 • Usporiadateľ: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (OPAF) ÚPSP, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

 • Termín súťaže: do 29.2.2016
  Link:
  Fotografia Academica

  Partneri