ZELENÝ OBJEKTÍV
Fotosúťaž – ZELENÝ OBJEKTÍV

Termín uzávierky: 15. 1. 2023


Informácie a bližšie info na Zelený objektív 2022
Téma:
les

STROMY A MY
Fotosúťaž – STROMY A MY

Termín uzávierky: 3. 11. 2022


Informácie a bližšie info na Stromy a my


Téma:
stromy

Zaostrené na mladosť
Fotosúťaž – Zaostrené na mladosť

Termín uzávierky: 3. 10. 2022
Vyhlásenie výsledkov: 14. 10. 2022

Informácie a bližšie info na Zaostrené na mladosť


Propozície k Fotosúťaži nájdete tu: Propozície

Téma:
Zaostrené na mladosť

CESTA SVETLA 22
Cesta svetla 2022

Termín uzávierky: 30. 9. 2022
Vernisáž a vyhlásenie vásledkov do: 30. 11. 2022

Informácie a bližšie info na cesta svetla 2022

Súťažné kategórie:
1. Zrakové postihnutie
2. Fenomén svetla
3. Mladý fotograf (deti do 15 rokov vrátane)

Partneri: