FOTOGRAF ROKU 2018
Link:
FOTOGRAF ROKU 2018
FOD 2017/18
FOTOGRAFIA OČAMI DETÍ /ďalej FOD/ je celoslovenský internetový fotoprojekt /fotosúťaž/ pre žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov. Viac info na www.fod.sk.

 • Linky:

 • O projkte

 • Podmienky súťaže

 • Súťaž prebieha celoročne od novembra 2017 do júla 2018
 • Vypísaných je 8 tém.
 • Každý účastník môže poslať každý mesiac max. 3 fotografie.
 • Tému si zvolí účastník a uvedie ju pri zaslaní fotografie - čiže posiela fotografie na ľubovoľnú z 8 vypísaných tém.
 • Porota každý mesiac vyhodnotí doručené fotografie a určí víťazov.
 • Z každého kola postupuje 1 fotografia do záverečného finále.

 • AMFO 2018 - krajské kolo
 • Usporiadateľ:
 • Bratislavský samosprávny kraj
  Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

 • Propozície:
 • Krajské kolo súťaže amatérskej fotografie.
  Skupiny súťažiacich
 • I. skupina - autori do 16 rokov
 • súťažné kategórie:
  – čiernobiela fotografia – farebná fotografia - multimediálna prezentácia
 • II. skupina - autori do 21 rokov
 • súťažné kategórie:
  – čiernobiela fotografia – farebná fotografia - multimediálna prezentácia
 • III. skupina - autori nad 21 rokov
 • (okrem poslucháčov a absolventov študijného odboru fotografia)
  súťažné kategórie:
  – čiernobiela fotografia – farebná fotografia - multimediálna prezentácia
 • Multimediálna prezentácia sa hodnotí bez rozlíšenia veku.:
 • Súťaž nie je tematicky vymedzená

  Kompletné propozície:
  Propozície si môžete stiahnuť TU

  Termín súťaže:
  Práce treba zaslať najneskôr do 02.5.2018
  na adresu:
  Malokarpatské osvetové stredisko,
  Horná 20, 900 01 Modra
  Kontakt: Ing. Jana Krajčovičová,mobil:0905 777 968
  e-mail: krajcovicova@moska.sk
  Prihláška: Prihlášku na súťaž si môžete stiahnuť TU

  Vernisáž krajského kola:
  31.5.2018 Mestské kultúrne stredisko Senec


  ZELENÝ OBJEKTÍV 2017
  - súťaž mladých fotografov na tému les

  UZÁVIERKA 30. 11. 2017

  prihlášku si vyžiadajte na stretnutí fotoklubu


  Ocenení autori.

  Video z vernisáže.

  Reportáž rádia Regina.
  RUŽINOVSKÁ EKOLOGICKÁ FOTOGRAFIA 2017
  Ružinovská ekologická fotografia 2017

  Uzávierka: 20. októbra 2017
  Vernisáž: 2. novembra 2017 - OC EUROVEA
  Video, reportáž REF 9. minúta

  foto v záhrade 2017
  Link: Viac info TU
  AMFO 2017 - krajské kolo
 • Usporiadateľ:
 • Bratislavský samosprávny kraj
  Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

 • Propozície:
 • Krajské kolo súťaže amatérskej fotografie. Skupiny súťažiacich
 • I. skupina - autori do 16 rokov (nar. po 6. 11. 2001)
 • súťažné kategórie: – čiernobiela fotografia – farebná fotografia
 • II. skupina - autori do 21 rokov (nar. po 6. 11. 1996)
 • súťažné kategórie: – čiernobiela fotografia – farebná fotografia
 • III. skupina - autori nad 21 rokov
 • (okrem poslucháčov a absolventov študijného odboru fotografia)
  súťažné kategórie: – čiernobiela fotografia – farebná fotografia
 • Multimediálna prezentácia:
 • Pre túto kategóriu platia všetky technické podmienky ako pre iné kategórie. Zúčastniť sa môžu autori všetkých vekových skupín. Príspevky sa budú hodnotiť bez rozlíšenia veku.

  Súťaž nie je tematicky vymedzená

  Termín súťaže:
  Práce treba zaslať najneskôr do 15.5.2017
  na adresu: Malokarpatské osvetové stredisko, Horná 20, 900 01 Modra
  Kontakt: Roman Zatlukal,mobil:0917 200 075
  e-mail: zatlukal@moska.sk

  Vernisáž krajského kola:
  5.6.2017 DK Pezinok (Pezinské kultúrne centrum)

  Link:
  Prihláška
  VÝSLEDKY
  Video
  Ružinovská ekologická fotografia 2016
  Ružinovská ekologická fotografia 2016

  Uzávierka: 15. október 2016

  Partneri: