CESTA SVETLA 2023
19. ročník fotografickej súťaže Cesta svetla 2023

Termín uzávierky: 30. 9. 2023


Informácie:
Bližšie info na: Cesta svetla

KATEGÓRIE:
1. Zrakové postihnutie
2. Fenomén svetla
3. Mladý fotograf (deti do 15 rokov vrátane)


Partneri: