Niekoľko slov o nás

ATELIÉR FANTÁZIE je občianske združenie, ktoré od roku 2009 vyvíja aktivity v oblasti výtvarného umenia, najmä fotografie a filmu. Systematicky vytvárame podmienky na všestranný rozvoj osobnosti a talentu detí vo veku od 7 do 18 rokov. Výsledkom je zmysluplné využívanie voľného času a formovanie osobnosti detí v oblasti výtvarného umenia a fotografie.


Čo ponúkame

VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY pre deti vo veku od 7 rokov a ich rodičov


FOTO KLUB/KRÚŽOKPravidelné stretnutia 1x za 14 dní.
Náplňou stretnutí sú fotografické vychádzky/túry do okolia Bratislavy. Účastníci stretnutí sa naučia zvládnuť fotografické témy ako PORTRÉT, MAKRO, POHYB... Veľa času venujeme fotografickým experimentom, ktoré pomáhajú rozvíjať kreativitu detí a nezabúdame ani na výber a spracovanie fotografii. Preferujeme individuálny prístup a preto je počet detí na jedného lektora max. 7.
FOTO CAMPYVíkendové kurzy fotografie.
Od piatka do nedele - v prostredí slovenských hôr - vždy tematicky zamerané a prispôsobené úrovni účastníkov.
FOTO SÚŤAŽEVýber a úprava fotografii a zasielanie na súťaže
FOTO TÁBORY
  • Letné pobytové
  • Denné
FOTOGRAFICKÉ SLUŽBYReportážna fotografia z Vašich firemných, rodinných akcii...

...MY FOTOGRAFUJEME


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


Ochranu osobných údajov berieme naozaj vážne a preto od 25.05.2018, vrátane, sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

úpné znenie zásad ochrany osobných údajov si môžete prečítač TU

Partneri: