Niekoľko slov o nás

ATELIÉR FANTÁZIE je občianske združenie, ktoré od roku 2009 vyvíja aktivity v oblasti výtvarného umenia, najmä fotografie a filmu. Systematicky vytvárame podmienky na všestranný rozvoj osobnosti a talentu detí vo veku od 7 do 18 rokov. Výsledkom je zmysluplné využívanie voľného času a formovanie osobnosti detí v oblasti výtvarného umenia a fotografie.


Čo ponúkame

VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY pre deti vo veku od 7 rokov a ich rodičov


FOTO KLUB/KRÚŽOKPravidelné stretnutia 1x za 14 dní.
Náplňou stretnutí sú fotografické vychádzky/túry do okolia Bratislavy. Účastníci stretnutí sa naučia zvládnuť fotografické témy ako PORTRÉT, MAKRO, POHYB... Veľa času venujeme fotografickým experimentom, ktoré pomáhajú rozvíjať kreativitu detí a nezabúdame ani na výber a spracovanie fotografii. Preferujeme individuálny prístup a preto je počet detí na jedného lektora max. 7.
FOTO CAMPYVíkendové kurzy fotografie.
Od piatka do nedele - v prostredí slovenských hôr - vždy tematicky zamerané a prispôsobené úrovni účastníkov.
FOTO SÚŤAŽEVýber a úprava fotografii a zasielanie na súťaže
FOTO TÁBORY
  • Letné pobytové
  • Denné
FOTOGRAFICKÉ SLUŽBYReportážna fotografia z Vašich firemných, rodinných akcii...

...MY FOTOGRAFUJEME


Rýchlorozkladací stan
Rýchlorozkladací stan – fotoateliér či fotokomora kdekoľvekATELIÉR FANTÁZIE, o.z. organizuje pre deti rôzne fotografické podujatia – workshopy – foto-campy, letné foto-tábory. Všetky tieto podujatia sa snažíme organizovať predovšetkým v prírode. Počasie nie je vždy ideálne a niektoré naše aktivity vyžadujú tieň či dokonca zatemnenie. Milo nás prekvapila empatia a ochota spoločnosti EXPODOM, która sa rozhodla vyjsť v ústrety našim potrebám a darovala nám prenosný rýchlorozkladací nožnicový stan.
Už teraz sa tešíme na fotoateliér v prírode, či analógové experimenty, ktoré vďaka tomuto daru dokážeme s deťmi zrealizovať nezávisle na počasí, či prostredí v ktorom sa budeme nachádzať.

Veľká vďaka patrí ľuďom, ktorí stoja za firmou EXPODOM, za ich nezištnú pomoc. Kiež by bolo takých viac.


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


Ochranu osobných údajov berieme naozaj vážne a preto od 25.05.2018, vrátane, sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

úpné znenie zásad ochrany osobných údajov si môžete prečítač TU

Partneri: