Postup krokov pre fyzické osoby
  1. Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli podporiť ATELIÉR FANTÁZIE, o.z.

  2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech ATELIÉR FANTÁZIE, občianske združenie. ÚDAJE, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:

  3. Obchodné meno (Názov): ATELIÉR FANTÁZIE, občianske združenie
  4. Právna forma: Občianske združenie
  5. IČO/SID: 42175607
  6. Sídlo: 81108 Bratislava, Heydukova 16
  7. Informácie a bližšie info na Postup pre FYZICKA OSOBA

  8. Zdroj: www.rozhodni.sk

Partneri: