Postup krokov pre fyzické osoby
 1. Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli podporiť ATELIÉR FANTÁZIE, o.z.

 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech ATELIÉR FANTÁZIE, občianske združenie. ÚDAJE, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:

 3. Obchodné meno (Názov): ATELIÉR FANTÁZIE, občianske združenie
 4. Právna forma: Občianske združenie
 5. IČO/SID: 42175607
 6. Sídlo: 81108 Bratislava, Heydukova 16
 7. 1. Vypočítajte si:

 8. a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

 9. b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.
 10. 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

  Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

  Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

  Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 11. Poznámky:

 12. Fyzické osoby poukazujú v roku 2021 2% z dane, pričom dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!

  Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2020. Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.

 13. Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu


 14. Zdroj: www.rozhodni.sk

Ďakujeme

Aj vďaka 2% Vašich daní sú Vaše deti úspešné.
Viac...

Počasie:

Partneri: