Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov
    Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov. Informácie a bližšie info na Postup pre ZAMESTNANCOV

    Zdroj: www.rozhodni.sk

Partneri: