Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov
  ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.
 1. 1. Do 15.02.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

 2. 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

 4. a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech ATELIÉRu FANTÁZIE, o.z., ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

 5. b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.

 6. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.

  Údaje o ATELIÉRi FANTÁZIE, o.z. sú už vpísané vo Vyhlásení, Vy vpíšete iba sumu, ktorú chcete poukázať.

 7. 3. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie na daňový úrad – adresu si nájdete TU:

 8. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

 9. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)

 10. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

  Poznámky:

  • - Fyzické osoby v roku 2020 poukazujú 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!


  Zdroj: www.rozhodni.sk

Ďakujeme

Aj vďaka 2% Vašich daní sú Vaše deti úspešné.
Viac...

Počasie:

Partneri: