Postup krokov pre právnické osoby
  1. Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli podporiť ATELIÉR FANTÁZIE, o.z.

  2. Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby:
  3. 1. V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. ÚDAJE, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:

  4. Obchodné meno (Názov): ATELIÉR FANTÁZIE, občianske združenie
  5. Právna forma: Občianske združenie
  6. IČO/SID: 42175607
  7. Sídlo: 81108 Bratislava, Heydukova 16
  8. Informácie a bližšie info na Postup pre právnické osoby

Zdroj: www.rozhodni.sk

Partneri: