RUŽINOVSKÁ EKOLOGICKÁ FOTOGRAFIA 2017
Ružinovská ekologická fotografia 2017

Uzávierka: 20. októbra 2017
Vernisáž: 2. novembra 2017 - OC EUROVEA
Video, reportáž REF 9. minúta

foto v záhrade 2017
Link: Viac info TU
AMFO 2017 - krajské kolo
 • Usporiadateľ:
 • Bratislavský samosprávny kraj
  Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

 • Propozície:
 • Krajské kolo súťaže amatérskej fotografie. Skupiny súťažiacich
 • I. skupina - autori do 16 rokov (nar. po 6. 11. 2001)
 • súťažné kategórie: – čiernobiela fotografia – farebná fotografia
 • II. skupina - autori do 21 rokov (nar. po 6. 11. 1996)
 • súťažné kategórie: – čiernobiela fotografia – farebná fotografia
 • III. skupina - autori nad 21 rokov
 • (okrem poslucháčov a absolventov študijného odboru fotografia)
  súťažné kategórie: – čiernobiela fotografia – farebná fotografia
 • Multimediálna prezentácia:
 • Pre túto kategóriu platia všetky technické podmienky ako pre iné kategórie. Zúčastniť sa môžu autori všetkých vekových skupín. Príspevky sa budú hodnotiť bez rozlíšenia veku.

  Súťaž nie je tematicky vymedzená

  Termín súťaže:
  Práce treba zaslať najneskôr do 15.5.2017
  na adresu: Malokarpatské osvetové stredisko, Horná 20, 900 01 Modra
  Kontakt: Roman Zatlukal,mobil:0917 200 075
  e-mail: zatlukal@moska.sk

  Vernisáž krajského kola:
  5.6.2017 DK Pezinok (Pezinské kultúrne centrum)

  Link:
  Prihláška
  VÝSLEDKY
  Video
  Ružinovská ekologická fotografia 2016
  Ružinovská ekologická fotografia 2016

  Uzávierka: 15. október 2016


  Fotografia Academica 2016
 • Usporiadateľ: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (OPAF) ÚPSP, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

 • Termín súťaže: do 29.2.2016
  Link:
  Fotografia Academica
  FOTOLAB súťaž
 • Usporiadateľ: FOTOLAB

 • Termín súťaže: 31.3.2016
  Link:
  FOTOLAB

  Partneri: