GALÉRIA STOJISKÁ
 • Základné informácie:
 • Projekt Galéria Stojiská vznikol vrámci podujatia PSSST! Drieňová, ktoré bolo súčasťou aktivít Mesta kultúry 2019 –Banskej Štiavnica, podporeného so zdrojov Fondu na podporu umenia. Cieľom aktivity bolo sprostredkovanie kvalitnej umeleckej fotografieobyvateľom sídliska Drieňová, na ktorom žije významná časť obyvateľov mesta. Deje sa tak formou umiestnenia veľkoplošných fotografiína šedé miesta sídliska –stojiská na odpady.
 • Súťažiaci:
 • Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba

 • Počet fotografii:
 • maximálne 5 fotografií a to v elektronickej forme

 • Kompletné propozície a prihláška:
 • Propozície a prihlášku si môžete stiahnuť TU

 • Termín súťaže:
 • Práce treba doručiť najneskôr do 30.06.2020
  ZELENÉ MESTO
 • Usporiadateľ:
 • Informačné centrum Europe Direct Senica vyhlasuje fotosúťaž na tému ZELENÉ MESTO


 • Základné informácie:
 • Cieľom fotosúťaže je upriamiť našu pozornosť na ochranu životného prostredia či ukázať kontrast medzi prírodou a mestom a prostredníctvom fotografií vyjadriť náš pohľad a predstavu čo všetko pre nás predstavuje Zelené mesto
 • Súťažiaci:
 • Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba

 • Počet fotografii:
 • maximálne 6 fotografií a to v elektronickej forme

 • Kompletné propozície a prihláška:
 • Propozície a prihlášku si môžete stiahnuť TU

 • Termín súťaže:
 • Práce treba doručiť najneskôr do 14.08.2020
  SOM - Senec Objektívom Mobilu - ZMENA
 • Usporiadateľ:
 • Bratislavský samosprávny kraj
  Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

 • Základné informácie:
 • Témou súťaže je mesto Senec a život v ňom
  do súťaže zaradené len fotografie odfotené v tomto meste.

 • Súťažiaci:
 • Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba
  Osoba mladšia ako 15 rokov len v prípade, že bude pri podpise prihlášky zastúpená jej zákonným zástupcom (rodičom).

 • Počet fotografii:
 • –maximálne 5 fotografií a to v elektronickej forme na nosičoch CD/DVD/USB a súbežne aj v tlačenej forme Formát fotografií v tlačenej forme - formát A3
  (alebo 30 x 40 cm, aj 30 x 45 cm a jeho odvodeniny pri zachovaní rozmeru dlhšej strany; ako aj štvorcový rozmer 30 x 30 cm)
  . Fotografie musia byť v tlačenej forme na zadnej strane označené menom, priezviskom autora a názvom diela.

 • Kompletné propozície a prihláška:

 • Propozície a prihlášku si môžete stiahnuť TU

 • Termín súťaže:
 • Práce treba doručiť najneskôr do 01.06.2020 na adresu:
  GALÉRIA LABYRINT v Mestskom kultúrnom stredisku Senec,
  Nám 1. Mája č. 2, 2 poschodie, SENEC.

  Kontakt: Ján Honza
  tel.: 0905 777 968, 033/643 34 89
  e-mail: honza@moska.sk

  AMFO 2020 - krajské kolo - ZMENA
 • Usporiadateľ:
 • Bratislavský samosprávny kraj
  Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

 • Propozície:
 • Krajské kolo súťaže amatérskej fotografie.
  Skupiny súťažiacich
 • I. skupina - autori do 16 rokov
 • súťažné kategórie:
  – čiernobiela fotografia – farebná fotografia - multimediálna prezentácia
 • II. skupina - autori do 21 rokov
 • súťažné kategórie:
  – čiernobiela fotografia – farebná fotografia - multimediálna prezentácia
 • III. skupina - autori nad 21 rokov
 • (okrem poslucháčov a absolventov študijného odboru fotografia)
  súťažné kategórie:
  – čiernobiela fotografia – farebná fotografia - multimediálna prezentácia
 • Multimediálna prezentácia sa hodnotí bez rozlíšenia veku.:
 • Súťaž nie je tematicky vymedzená

  Kompletné propozície:
  Propozície si môžete stiahnuť TU

  Termín súťaže:
  Práce treba zaslať najneskôr do 1.06.2020 na adresu:
  Malokarpatské osvetové stredisko,
  Horná 20, 900 01 Modra
  Kontakt: Ján Honza
  tel.: 0905 777 968, 033/643 34 89
  e-mail: honza@moska.sk
  Prihláška: Prihláška na súťaž TU

  Vernisáž krajského kola:
  dd.mm.2020 17:00(?) Mestské kultúrne stredisko Senec

  Partneri: