SOM - Senec Objektívom Mobilu
 • Usporiadateľ:
 • Bratislavský samosprávny kraj
  Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

 • Základné informácie:
 • Témou súťaže je mesto Senec a život v ňom
  do súťaže zaradené len fotografie odfotené v tomto meste.

 • Súťažiaci:
 • Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba
  Osoba mladšia ako 15 rokov len v prípade, že bude pri podpise prihlášky zastúpená jej zákonným zástupcom (rodičom).

 • Počet fotografii:
 • –maximálne 5 fotografií a to v elektronickej forme na nosičoch CD/DVD/USB a súbežne aj v tlačenej forme Formát fotografií v tlačenej forme - formát A3
  (alebo 30 x 40 cm, aj 30 x 45 cm a jeho odvodeniny pri zachovaní rozmeru dlhšej strany; ako aj štvorcový rozmer 30 x 30 cm)
  . Fotografie musia byť v tlačenej forme na zadnej strane označené menom, priezviskom autora a názvom diela.

 • Kompletné propozície a prihláška:

 • Propozície a prihlášku si môžete stiahnuť TU

 • Termín súťaže:
 • Práce treba doručiť najneskôr do 26.3.2020 na adresu:
  GALÉRIA LABYRINT v Mestskom kultúrnom stredisku Senec,
  Nám 1. Mája č. 2, 2 poschodie, SENEC.

  Kontakt: Ján Honza
  tel.: 0905 777 968, 033/643 34 89
  e-mail: honza@moska.sk

  Partneri: