ENVIROSPEKTRUM
ENVIROSPEKTRUM 2019
Hlavná téma súťaže je Jeseň, obdobie farieb, vôní a chutí
Uzávierka: 29. novembra 2019
Každý súťažiaci môže do súťaže prihlásiť maximálne 5 súťažných fotografií na každú tému, ktoré zodpovedajú danej téme.
Fotografie je potrebné zaslať v elektronickej forme
formát: *.jpg, minimálne rozlíšenie 1920x1080 (full hd)) prostredníctvom formulára Prihlásenie do súťaže Envirospektrum , ktorý je uvedený na webovej stránke.
Fotografie nesmú byť dodatočne upravované softwearom.
Súťažiaci sú rozdelení do troch vekových skupín:
od 6 do 10 rokov,
od 11 do 15 rokov,
od 16 do 19 rokov.

Kompletné informácie a propozície:
Propozície si prečítajte TU

Prihláška:
Prihlásiť sa a poslať fotografie môžete TU:

Partneri: